Baza Analiz i Modeli Społecznych

Współpraca międzysektorowa to nie tylko przedmiot projektu „Humanistyka stosowana dla rozwoju: od innowacji do aplikacji [APHUM BASE i AP Forum]”(…)

Czytaj dalej

Model współpracy międzysektorowej – infografika

W oparciu o pracę zespołu opracowującego model współpracy międzysektorowej w którego skład wchodzili: Bartosz Kałużny , Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Andrzej Białkowski oraz(…)

Czytaj dalej

II seminarium AP Forum – podsumowanie

II seminarium AP Forum było pierwszą okazją do zapoznania się z wynikami pracy zespołu opracowującego Model współpracy międzysektorowej. Jego twórcy(…)

Czytaj dalej